ท่อมคะนะซะวะด้วยความคิดถึง

ishikawa
แม้รถด่วนชินคังเซนจะวิ่งตรงไปถึงคะนะซะวะแล้ว แต่หมูใคร่รู้ก็ยังชอบวิวจากทางอากาศ
D.T.Suzuki Museum
หนึ่งในที่ที่มุ่งไปท่อมในครั้งนี้คือ D.T.Suzuki Museum
เป็นพิพิธภัณฑ์สะท้อนพุทธปรัชญาของคุณ Daisetz Suzuki เปิดเมื่อปี 2011
ออกแบบอย่างงดงามในทุกองศาโดย Yoshio Taniguchi, Taniguchi and Associates
D.T.Suzuki Museum
แม้ขนาดจะกะทัดรัด แต่ให้ความอิ่มเอมอย่างเปี่ยมล้น
D.T.Suzuki Museum
เป็นที่ที่ให้ความสงบ
เป็นที่ที่ให้ข้อคิด
เป็นที่ที่แสนชูใจ
เป็นที่ที่อยากแนะนำให้ไป
*ภาพประกอบเป็นเพียงเสี้ยวส่วนหนึ่ง จากสารพันจุด สารพัดมุมที่ให้มุมต่าง
ให้ข้อคิดที่แทรกในทุกก้าว ทุกองศา
 D.T.Suzuki Museum
D.T.Suzuki Museum
9:30-17:00น. หยุดวันจันทร์
ค่าเข้าชม 300 เยน ผู้สูงวัย 200 เยน (เด็ก/นักเรียน เข้าชมฟรี)
3-4-20 Honda-Machi, Kanazawa, Ishikawa

Comments