Friday, April 27, 2012

แปะ 26.4.12

รวมมิตรอัพเดตข่าวเปิดร้าน เปิดตึก เปิดสาขา เปิดๆทั้งหลายในโตเกียวWednesday, April 18, 2012

ลิฟต์เส้นสายลายเส้นสุดแสนน่าเอ็นดู ฝีมือของศิลปินสาวในนาม D[di:]
ห่อหุ้มลิฟต์ในทุกอณู อันเป็นหนึ่งในโครงการ Lumine meets art ที่
Lumine สาขา Shinjuku โดยยังคงห่อลวดลายถึง 31 พฤษภาคมนี้
แวะชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ดูสวยงามเพลินตาน่าชม น่าสุนทรีย์กว่าบรรดาโฆษณาเป็นไหนๆ

Friday, April 6, 2012

สมุดโน้ต+จดหมายจดความคิด
จดความคำนึง
จดความห่วงใย
จดความเป็นไป
จดความระลึก
จดเพื่อบอกเล่า
จดเพื่อสอบถาม
จดเพื่อยินดี
จดเพื่อย้ำเตือน
จดเพื่อเชิญชวน
จดเป็นจดหมายส่งหากัน

*ช่วงนี้ Moleskine ขยันออกสินค้าใหม่ๆ ตั้งแต่ collaboration กับหลากแนวหลายสาขา จาก
ศิลปินถึงสนูปปี้ เจ้าชายน้อย สตาร์วอร์ส ฯลฯ รวมทั้งขยายไลน์ขายกระเป๋า ปากกา ดินสอ และ
ล่าสุดคือ message collection เห็นข่าวประชาสัมพันธ์การวางขายที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ปลายกุมภา
แล้วใจละลาย ช่วงที่วางขายเมื่อ 3 มีนาคมก็บังเอิญให้ท่อมอยู่โตเกียวพอดี จึงอดไม่ได้ที่จะกวาด
ติดมือมาด้วย

อัน message collection นี้ก็คือส่วนผสมของสมุดโน้ตกับจดหมาย ทำให้เราบรรยายความหรือ
ละเลงวาดภาพถึงใครในแบบเป็นเล่มย่อยๆแบบ postal notebook เป็นสมุดโน้ตที่มีปีกเป็นซองจดหมายในตัว เขียนความจบก็พับปิดปีก
จ่าหน้าติดแสตมป์ส่งได้เลย ซึ่งผู้รับก็สามารถฉีกปีกที่เป็นรอยปรุอยู่ออก แล้วเก็บเป็นสมุดโน้ต
ก็ได้ และแน่นอนว่าย่อมมี pocket น้อยที่ปกหลัง เอกลักษณ์ของ Moleskine อยู่ด้วย
*น้ำหนัก 19 กรัมแบบ note card เป็นสมุดการ์ดเย็บเดินเส้นที่สันมาอย่างงาม มีหน้าในให้ 2 แผ่นเพื่อวาด/เขียน
แล้วจึงใส่ซองที่แนบมา
*น้ำหนัก (โน้ตการ์ด+ซอง) 14 กรัม