พฤษภา โตเกียว 1

teien art museum, tokyo

พฤษภาในโตเกียวร้อนแดดจ้า ทำเอาหมูใคร่รู้ผู้ชอบอากาศหนาว เดินไม่ค่อยออก 55
จึงเน้นสบายๆไปเนิบๆ ไม่เร่งรีบ ไม่รีบร้อน ค่อยๆละเลียด

หลังจากรอคอยมาหลายปีในที่สุด Tokyo Metropolitan Teien Art Museum
 ก็เปิดให้ชมอีกครั้งหลังปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่เป็นเวลาถึง 3 ปี

東京都庭園美術館 Tokyo Metropolitan Teien Art Museum
ดั้งเดิมเป็นที่ประทับของเจ้าชาย Yasuhiko สร้างเสร็จเมื่อปีค.ศ.1933
งดงามด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปะแนวอาร์ตเดคโค
ผสมผสานผลงานของกระทรวงการก่อสร้าง สำนักพระราชวังญี่ปุ่น, Henri Rapin,
Rene Lalique, Ivan-Leon Alexandre Blanchot, Max Ingrand, Raymond Subes
ซึ่งต่อมาเคยถูกใช้เป็นทั้งที่พำนักของนายกรัฐมนตรีและที่พักรับรองแก่แขกบ้านแขกเมืองอีกด้วย
นอกจากรายละเอียดงามๆในอาคารแล้ว การจัดวางภูมิสถาปัตย์ก็แสนรื่นรมย์ยิ่ง
แม้สวนจะยังปรับปรุงไม่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด เปิดแค่บางส่วนก็ตาม
ทั้งนี้ยังมีงานแสดงศิลปะต่างๆหมุนเวียนมาจัดแสดงให้ชมเคล้าบรรยากาศในอาคารด้วย

 ***เหมาะสำหรับผู้สนใจและชื่นชอบสถาปัตยกรรม/ศิลปะแนวอาร์ตเดคโค***

*เนื่องจากห้ามถ่ายถาพในอาคาร แต่สามารถชมภาพภายในบางส่วน
รวมทั้งรายละเอียดทั้งหลายและแผนที่ได้ที่ Tokyo Metropolitan Teien Art Museum

Comments