tky in april no.2แวะไปชมสับปะรดกันหน่อย

ด้วยเป็นผลงานล่าสุดของสถาปนิกชื่อดังคุณ Kengo Kuma
จึงดึงดูดให้ผู้คนทยอยมาเยี่ยมเยือน sunny hills
ร้านพายสับปะรดจากไต้หวันที่เพิ่งเปิดเมื่อปลายปีที่แล้ว
(กลิ่นไม้ยังคงรวยระรินอยู่เลย)
ด้วยความโดดเด่นสะดุดตาชวนให้หยุดแวะถ่ายรูปและเข้าชมอยู่ไม่ขาดสาย
แต่น้อยคนที่จะซื้อพาย!!!Comments